Presentación Rede Escolas Sen Racismo

A REDE Escolas Sen Racismo responde aos obxectivos que se marca na actualidade a Educación para a Cidadanía Global (ECG) como proceso de aprendizaxe social, con carácter colectivo, transformador e mobilizador cara a unha nova sociedade civil global a través da acción local.

A intranet do programa ESR é un lugar de encontro para os centros educativos (CE), un espazo no que colaborar, coordinar esforzos e impulsar unha aprendizaxe mutua para xerar e compartir recursos, mellorando a calidade dos procesos educativos desde un enfoque integral comunitario e de traballo en rede.

Este traballo en rede posibilita crear sinerxías entre os diversos axentes da comunidade educativa, coa posta en marcha deste espazo virtual, créanse mecanismos de xestión colaborativa, lugares de intercambio de recursos e boas prácticas para os CE. Todo iso permite compartir contidos, ferramentas e recursos que facilitan ao profesorado introducir de maneira permanente e transversal a ECG e a promoción do dereito a unha educación equitativa.

Ademais, a REDE de ESR facilita o encontro a docentes e ANPAS para coordinar esforzos e fortalecer unha aprendizaxe mutua e colaborativa cun enfoque integral da educación. Este espazo facilita sinerxías que transcenden o ámbito da escola cara á contorna que a rodea e o territorio no que actúa, fortalecendo a capacidade transformadora da escola pública e contribuíndo á formación dunha cidadanía comprometida.

Esta REDE de espazo compartido de aprendizaxe, permitiranos aos centros que forman parte do programa, ANPAS e a ACPP, continuar na procura de estratexias e boas prácticas nas temáticas de diversidade cultural, igualdade de xénero e cultura de paz cidadanía Global nos centros escolares da Rede andaluza Escolas Sen Racismo, Escolas para a Paz e o Desenvolvemento.

Se estás interesado/a en formar parte desta REDE, cubre o formulario de inscrición.


Acceso á intranet ESCOLAS SEN RACISMO

Lembrar contrasinal
     

Se non dispós dunha conta, cubre a Ficha de inscrición e cando validemos os teus datos poderás acceder á rede Escolas Sen Racismo